Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ελένη Μαύρου: Προτεραιότητα Μας Η Προσβασιμότητα Των Ατόμων Με Αναπηρία


Ελένη Μαύρου: Προτεραιότητα Μας Η Προσβασιμότητα Των Ατόμων Με Αναπηρία



προτεραιότητες των προσπαθειών μας για εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εσωτερικών Ελένη Μαύρου.
Σε χαιρετισμό της στην ημερίδα «Προσβάσιμες πόλεις –Σχεδιάζω χωρίς να αποκλείω», στο Προεδρικό Μέγαρο που οργάνωσε η Τεχνική Επιτροπή Διευκολύνσεων Εμποδιζομένων Ατόμων, η κα. Μαύρου είπε ότι «περίπου 80 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν κάποια αναπηρία», σημειώνοντας ότι «με τη γήρανση της κοινωνίας μας, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα αυξάνεται».
“Η παροχή πρόσβασης σε όλους στις αστικές μεταφορές, στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην τεχνολογία έχει καταστεί πραγματική πρόκληση για τις κοινωνίες μας”, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι « η προσβασιμότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των προσπαθειών μας για εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της απρόσκοπτης διακίνησης αλλά και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που ταλαιπωρούνται σε καθημερινή βάση από τις αφιλόξενες δομές αστικού, κτηριακού και κοινόχρηστου περιβάλλοντος».
Η προσβασιμότητα, είπε, «επιτρέπει σε κάθε πολίτη να κινείται ελεύθερα, με ασφάλεια και αυτονομία σε όλους τους χώρους που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ζωή».

Όπως ανέφερε η Υπουργός, «προβλήματα πρόσβασης στο δομημένο περιβάλλον δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τα άτομα τα οποία πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και τα μικρά παιδιά».

«Για το λόγο αυτό», πρόσθεσε, «η πολιτεία πρέπει να μεριμνά ώστε ο σχεδιασμός της κτηριακής υποδομής αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι τέτοιος ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους ανεξαίρετα τους πολίτες, στη μέγιστη δυνατή έκταση».
Γι’ αυτούς τους λόγους, συνέχισε, « το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, προχώρησε, σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, στην ετοιμασία προσχεδίου τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Κανονισμού 61Η των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών».

«Σκοπός της νομοθεσίας», είπε, « είναι να διασφαλίσει ότι κάθε οδός και οικοδομή θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση τους να μη συνεπάγεται απαράδεκτους κινδύνους ατυχημάτων».
« Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο», όπως εξήγησε, «κάθε μελέτη που θα υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή για έκδοση άδειας οικοδομής θα πρέπει να εφαρμόζει τις πρόνοιες του τεχνικού εγγράφου που θα υποστηρίζει την εν λόγω νομοθεσία και το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, του Εγκριμένου Έγγραφου για την Προσβασιμότητα και την Ασφάλεια στη Χρήση».
Παράλληλα, είπε, «το Υπουργείο Εσωτερικών μελετά τρόπους παροχής κινήτρων στους ιδιοκτήτες υφιστάμενων οικοδομών ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή των προνοιών του εγγράφου και σε αυτές τις κατασκευές».

Η κα. Μαύρου ανέφερε, επίσης, ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προτείνει τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των προνοιών του εγγράφου και θα υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό Εσωτερικών για τροποποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου