Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Σκοποί ΤΕΔΕΑ

Το έργο της επιτροπής στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες :

1.    Στην προώθηση μέτρων (νομοθετικές ρυθμίσεις και προγράμματα δράσης) που να διευκολύνουν τα Άτομα με Αναπηρίες:


·         να έχουν πρόσβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, δηλαδή την κατοικία, τις πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές, τους δρόμους και τους κοινόχρηστους και υπαίθριους χώρους.

·         να έχουν πρόσβαση σε εργασία και εναλλακτική απασχόληση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ικανότητές τους, με ίσους όρους αμοιβής και προοπτικές ανέλιξης, μετά από κατάλληλες διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

·         να έχουν πρόσβαση στην αυτόνομη διαβίωση με στόχο να πετύχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την οικονομική και κοινωνική τους ένταξη, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωμάτων με όλους τους πολίτες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.


  1. Στην ανάληψη δράσης για την ενημέρωση-πληροφόρηση:

    • των επαγγελματιών που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, σε θέματα πρόσβασης.

    • του κοινού σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των Εμποδιζόμενων Ατόμων αναφορικά με την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιβάλλον.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:                                
Αγάθη Θεμιστοκλέους               Γεν.Συντονιστής       22 756 666
Κλέλια Πετρίδου                         Γραμματέας               22 800 217
Δημήτρης Λαμπριανίδης                                               99 686 655
Αθηνά Γιάνακκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου