Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ


Ιωάννης Πολυχρονίου

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (1975), εμπειρογνώμων σε θέματα πρόσβασης ΑμεΑ.
Ελεύθερος επαγγελματίας ως το 1982. Στη συνέχεια εργάζεται στη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, με αντικείμενο την σύνταξη μελετών και επίβλεψη μελετών και έργων μουσείων, μελέτη εσωτερικών χώρων, οργάνωση και διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών,  σύνταξη προδιαγραφών, επίβλεψη μελετών και έργων. Είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών και του Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία. Το Γραφείο είναι αρμόδιο για θέματα πρόσβασης και εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού. Συνεργάζεται επίσης με τις αρμόδιες διευθύνσεις για την εξασφάλιση της πρόσβασης ΑμεΑ σε μουσεία και τόπους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού στο Γραφείο Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ και μέλος της ομάδας εργασίας που συνέταξε τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ. Συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα Helios II «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μειονεκτούντων Ατόμων» 1993-1996. Μέλος της ομάδας εργασίας για το «Ευρωπαϊκό Έτος ΑμεΑ 2003» και της «Επιτροπής Προσβασιμότητας» που είχε συσταθεί από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων  Αθήνα 2004 Α.Ε.  Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ως εισηγητής σε σεμινάρια εκπαίδευσης δημοσίων υπαλλήλων, που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, παρουσίασε την νομοθεσία και τις προδιαγραφές για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.  Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε πολλές ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια και έχει συντάξει μελέτες – συμμετάσχει σε έρευνες - δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά,  σχετικά με τα ΑμεΑ

Κατερίνα Παπαμιχαήλ

Η Κατερίνα Παπαμιχαήλ είναι αρχιτέκτων μηχανικός, εμπειρογνώμων στο σχεδιασμό προσβάσιμου δομημένου περιβάλλοντος.  Υπήρξε συνεργάτης του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημοσίων έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ) και μέλος της Ομάδας Σύνταξης των Έλληνικών Οδηγιών Σχεδιασμού “Σχεδιάζοντας για όλους”.  Εργάστηκε από το 1983 μέχρι το Φεβρουάριο του 2012  στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας  (Ο.Ε.Κ), ως μελετήτρια, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό προσαρμόσιμων κατοικιών, ως υπεύθυνη για τη μελέτη των κατοικιών του Ολυμπιακού -  Παραολυμπιακού Χωριού της Αθήνας και ως προϊσταμένη του τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών.
Για την περίοδο 2001-2004 εργάστηκε για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», ως Διευθύντρια Τομέα για το Ολυμπιακό και Παραολυμπιακό  Χωριό, υπεύθυνη την προσβασιμότητα της συνδυασμένης εγκατάστασης.  Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή και Ευρωπαϊκά συνέδρια καθώς και σε  ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος και τον προσβάσιμο τουρισμό.  Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων (European Committee for standardisation-CEN ) σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκών Προτύπων για τη δημοπράτηση και τον έλεγχο Δημοσίων Έργων.
Έχει διατελέσει μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο EIDD (European Institute of Design and Disability).  Είναι μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΝΑΤ (European Network for Accessible Tourism). Τελευταία δημοσίευση της είναι το κεφάλαιο για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα  ξενοδοχεία: Accessible Hotels: Design Essentials στο βιβλίο Best Practice in Accessible Tourism Buhalis et al. Eds. (2012), Channel View Publications. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου